Vul de ontbrekende velden in:

Werkwijze
en Tarieven

Alles heeft een ritme

Bij moonchild is de coaching afgestemd op de leeftijd en ontwikkelingsfase van je kind én op het niveau van dat moment. Het is een eerste stap vooruit in balans met de mogelijkheden die er zijn. Hoe jonger het kind hoe speelser en creatiever we samen aan het werk zullen gaan zodat het zijn binnenwereld op een zachte, speelse en veilige manier kan benoemen. Er is geen one-size-fits-all werkwijze of oplossing omdat ieder kind uniek is. De opbouw van de coachsessie bij moonchild verloopt volgens een herkenbaar ritme en we onderzoeken elke keer weer welke stappen nodig zijn om te komen tot een werkwijze die voor je kind op dat moment aansluit bij zijn behoefte.

Je kind leert op een toegankelijke en luchtige manier uiting geven aan wat het ervaart en voelt. Er wordt elke sessie opnieuw gekeken wat je kind nodig heeft om in zijn behoefte van dat moment te voorzien.

Bij moonchild werken we met de:

 • Lichaamgerichte zintuigen: je kind vergroot zijn vaardigheden om zijn eigen grenzen aan te voelen, uit te spreken en te bewaken;
 • Sociale en gevoelszintuigen: je kind leert op eigenwijze zijn behoeften te (her)kennen, erkennen en aan te geven.

‘Ondersteuning bij de ontwikkeling van je kind, zodat het zijn balans weer vindt.’
– moonchild coaching

Alles op z’n tijd

Peuters en kleuters

Peuters en kleuters

Voor het jonge kind is het leven één grote ontdekkingsreis. De coachsessies worden veelal via creativiteit vormgegeven. Tekenen, kleuren of verven maar ook veel sensorische materialen, zoals klei, bijenwas en papier zullen gebruikt worden zodat je kind  zich makkelijk en vrij kan uiten. Daarnaast zal ik ook voorleesboekjes gebruiken, passend bij de leeftijds- en ontwikkelingsfase van je kind, zodat je kind zichzelf of gebeurtenissen kan herkennen en deze hem kunnen helpen zijn gevoelens en gedachten te uiten of zich begrepen te voelen.

Basisschool

Basisschool

Vanaf een jaar of zes nemen de cognitieve vermogens van een kind steeds meer toe zodat er langzaam meer aandacht kan komen voor zelfinzicht en bewustwording. Verschillende (creatieve) coachtechnieken, o.a. bijv. systemisch werken met poppetjes of (kaarten)spelletjes zullen tijdens de sessies gebruikt worden zodat je kind zijn gevoelens en gedrag steeds beter kan begrijpen en ook onder woorden kan brengen. Zo ontwikkelt het steeds meer zijn eigen handvatten om in zijn kracht te kunnen gaan staan en deze ook te ervaren.

Middelbare school

Middelbare school

Vanaf 12 jaar zal een kind zich steeds verder verdiepen in zichzelf en in de (buiten)wereld. De begeleiding in deze fase zal meer de nadruk leggen op het bewuster ontwikkelen van een eigen kompas en het vergroten van zelfkennis. Ook hier zijn verschillende coachtechnieken inzetbaar die zullen gecombineerd worden met creativiteit maar ook onderdelen uit yoga kunnen ingezet worden wanneer deze aansluiten bij de behoefte van je kind.

Alles is mogelijk

Hoe gaan we te werk?

De eerste stap is het plannen van een afspraak voor een intakegesprek. Hierin maken we nader kennis, bespreken we wat er speelt, onderzoeken we jullie behoeften, wensen en verwachtingen en komen we tot een hulpvraag. Ik vertel en leg uit hoe ik te werk ga en beantwoord al jullie vragen.

Binnen enkele dagen verstuur ik via de mail een kort verslag van ons gesprek en een coaching voorstel. Dit bestaat uit een op maat gericht werkplan met daarin een indicatie van het aantal te verwachten coachsessies, evaluatietiemoment(en) en een prijsindicatie. Het aantal sessies is wisselend per kind en hulpvraag, gemiddeld genomen vinden er vijf tot tien sessies plaats. Als na de intake de verwachting is dat de coaching kortstondig zal zijn dan kan de coaching vorm krijgen middels losse sessies. We kijken dan telkens of er nog een vervolgsessie nodig is.

Enkele dagen na de mail zal ik contact met jullie opnemen om te vragen of jullie nog vragen, eventuele opmerkingen of meer informatie nodig hebben. Dan is het volledig aan jullie om te besluiten te starten met de coaching.

Wanneer jullie besloten hebben de samenwerking aan te gaan plannen we de afspraken voor de coachsessies in. Tijdens een evaluatiemoment bespreken we de ontwikkeling en voortgang van de coaching en hebben we de mogelijkheid de coaching af te ronden of te overwegen of er misschien nog enkele sessies nodig zijn.

The child’s inner need:
Help me do it by myself!’

– Dr. Maria Montessori

The child’s inner need:
Help me do it by myself!’

– Dr. Maria Montessori

Tarieven

 

Kennismaking

Een gratis kennismakingsgesprek duurt ongeveer een half uur.

Indien gewenst kun je een gratis en geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek, met of zonder kind, aanvragen.

Intake € 99

De duur van het intakegesprek is maximaal 1,5 uur en is incl. verslag en werkplan.

Het gesprek kan ook bij jullie thuis plaatsvinden.

Coachsessie € 75

Een coachsessie duurt maximaal een uur.

Dit tarief geldt voor kinder- en oudercoaching.

Alles op alles zetten

Je kunt van mij een maximale inspanning verwachten waarin ik al mijn opgedane kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zal inzetten! Ik ga intuïtief, integer en respectvol te werk en tracht spelenderwijs, doortastend en constructief, een passende begeleiding te bieden waarbij de behoefte van je kind altijd centraal staat.

Wat heeft jouw kind specifiek nodig en hoe kunnen we zijn vaardigheden verder ontwikkelen en verstevigen zodat het zijn eigen plek weet in te nemen!

Ik ben een lifelong learner, een eeuwige student! Nieuwsgierig en leergierig, blijf ik met een open blik en een niet te stillen honger zoeken naar kennis en volg de laatste ontwikkelingen. Als ik het bevorderend voor de sessies acht, zal ik passende deskundigen uit mijn netwerk betrekken of daarbuiten zoeken, uiteraard met jullie goedkeuring. Samen creëren we een omgeving waarin je kind optimaal wordt begeleid en weer tot groei en bloei komt!

Voorwaarden

 • Een coaching sessie duren ongeveer een uur.
 • Alle genoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW.
 • Het tarief is inclusief voorbereidingstijd en administratie.
 • De sessies vinden plaats in de praktijk. Het kan ook bij jullie thuis of op de school van je kind. Hiervoor moet de school wel goedkeuring geven
 • Na een sessie wordt de rekening verstuurd via een digitale factuur.
 • Betalingen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan.
 • Bij verhindering kan de afspraak tot 24 uur van tevoren per worden afgezegd of verzet.
 • Zonder afmelding wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Het sturen van een email is voldoende.
 • Kosten voor mijn coachsessies worden helaas nog niet vergoed door de zorgverzekeraar.
 • moonchild is aangesloten bij Stichting Adiona.

moonchild

Ieder kind heeft zelf het antwoord op wat het nodig heeft en kan uiteindelijk alleen zichzelf helpen met van binnenuit gevoelde oplossingen.

‘When a child feels better,
it behaves better.’

– Pam Leo

contact

info@moonchildamsterdam.nl
+31 6 55745396

Adres:
Rubensstraat 20H
1077 MR Amsterdam

contact

info@moonchildamsterdam.nl
+31 6 55745396

Adres:
Rubensstraat 20H
1077 MR Amsterdam

Nieuwsbrief

Vind je het leuk inspiratie te ontvangen over je opgroeiende kind, ouderschap, opvoedthema’s, boek- of leessuggesties of praktische tips en tools?
Meld je aan en ontvang de nieuwsbrief:

Aanvraag nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Vind je het leuk inspiratie te ontvangen over je opgroeiende kind, ouderschap, opvoedthema’s, boek- en leessuggesties of praktische tips en tools?
Meld je aan voor mijn maandelijkse nieuwsbrief:

Aanvraag nieuwsbrief

© moonchild 2023